Про надання корекційних послуг для дітей з тяжкими порушеннями мовлення в КЗ «Чудельська спеціальна школа №1 І-ІІ ст.» Рівненської ради

 

  Тяжкі порушення мовлення – це різні види (ринолалія, дизартрія, алалія, афазія, заїкання та ін.) виражених порушень мовленнєвої діяльності різноманітного органічного походження, прояву, ступеня, локалізації ураженої функції, часу ураження, при яких спостерігається повний або частковий розлад мовної та комунікативної здібностей людини, що унеможливлює справжнє оволодіння мовою, яке передбачає вміння використовувати мову в різних комунікативних ситуаціях з різними комунікативними цілями.

Сучасний стан логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в  закладі характеризується вдосконаленням уже існуючих та активним впровадженням нових інтегральних інноваційних систем диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності у дітей із різними формами мовленнєвої патології на засадах системності, мотиваційності, науковості, перспективності, результативності, гуманізації.

          У нашому  закладі  корекційну допомогу отримують  102  вихованці (85 дітей – шкільного віку, 17 - дітей дошкільного віку). Функціонує:  8 класів, 2  дошкільні групи.  Кількість дітей з інвалідністю – 12.  Освітній процес  в установі   спрямований на здобуття певного рівня загальної середньої освіти, з урахуванням особливостей психофізичного розвитку, індивідуальних нахилів, стану здоров’я дітей, здійснюється згідно типових програм для дітей із тяжкими порушеннями мовлення.  Реалізується глибокий  та системний  корекційний вплив на розвиток дітей шляхом створення  необхідних педагогічних умов в рамках  єдиного освітнього простору при організації усіх режимних моментів і видів діяльності дітей.

Педагоги закладу із метою забезпечення виконання корекційних завдань, програмових вимог намагаються адаптувати навчальний матеріал відповідно до можливостей учнів, здійснюють внутрішню диференціацію  матеріалу за  рівнями  розвитку учнів.

  Заняття з розвитку та  корекції мовлення проводять фахівці логопеди-дефектологи:

Зеленцова Н.Т. – загальний стаж 47 років (в даній школі – 26 р.), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”;

Мельник Н.М. – загальний педагогічний стаж 30 років (в даній школі – 15 р.), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”, ”Старший вчитель”;

Новак О.В. – загальний педагогічний стаж 24 роки (в даній школі – 18 р.), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”, ”Старший вчитель”;

Афанасьєва І.О. - загальний педагогічний стаж 4  роки (в даній школі – 4 р.),  освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст ІІ категорії”;

Кобак К.Б. – загальний педагогічний стаж 5 років (в даній школі – 5 років), освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст ІІ категорії”.

Заняття з корекції розвитку  проводять фахівці-дефектологи:

Фесянова Н.М. – загальний педагогічний стаж 24 роки (в даній школі – 24р.), спеціальність за дипломом «Дефектологія. Логопедія, Олігофрен педагогіка», освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої  категорії ”, ”Старший вчитель”;

         Новак О.В. – загальний педагогічний стаж 25 років (в даній школі – 19 р.), спеціальність за дипломом «Дефектологія. Логопедія, Олігофрен педагогіка», освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”,”Старший вчитель”;

Тишковець А.Г. – загальний педагогічний стаж  21 рік (в даній школі - 13 років), спеціальність за дипломом «Вчитель дітей з вадами розвитку, логопед», освіта вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст першої  категорії”.

Заняття з  логоритміка та ритміки  проводять фахівці-дефектологи:

Тишковець А.Г. – загальний педагогічний стаж  21 рік (в даній школі - 13 років), спеціальність за дипломом «Вчитель дітей з вадами розвитку, логопед», освіта вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст першої  категорії”;

Кравчук В.Г. – загальний педагогічний стаж  25 років (в даній школі – 24 роки), спеціальність за дипломом «Дефектолог (олігофрен педагог)», освіта вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої  категорії ”.

Заняття з лікувальної фізкультури проводять фахівці-дефектологи:

Кравчук В.Г. – загальний педагогічний стаж  25 років (в даній школі – 24 роки), спеціальність за дипломом «Дефектолог (олігофрен педагог)», освіта вища,  кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої  категорії ”.

Новак Я.Г.– загальний педагогічний стаж 25 років (в даній школі – 25 р.), спеціальність за дипломом «Дефектологія. Логопедія, Олігофрен педагогіка», освіта – вища, кваліфікаційна категорія ”Спеціаліст вищої категорії ”.

Психокорекційні заняття проводить фахівець:

Вербицька В.Л. – загальний педагогічний стаж – 10 років (в даній школі – 4 роки), спеціальність за дипломом «Психологія», освіта вища, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії».

В закладі чітко організовано освітньо-корекційний процес, який  виступає як єдність діяльності педагога й дитини з ТПМ.   Взаємодія в процесі логопедичного впливу – це копітка робота всього педагогічного колективу, батьків  у здійсненні диференційованого логопедичного впливу, з одного боку,  а з іншого – це готовність дитини з тяжкими порушеннями мовлення до корекційно-навчальної та корекційно-розвивальної взаємодії, освітньої діяльності  не лише на спеціально організованих заняттях корекційної спрямованості, а й під час усіх навчальних занять та режимних моментів   .